Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • 6. Opprinnelsesbevis


   For at en importør skal oppnå tollfordeler, må eksportøren utstede et varesertifikat EUR.1/ varesertifikat EUR-MED eller en fakturaerklæring/fakturaerklæring EUR-MED. De ulike typene opprinnelsesbevis...

   17.07.2013

  • Tyskromersk rett


   Landene som hører til tyskromersk rett (civil law), bygger sitt rettssystem hovedsakelig på arven fra Romerretten med innslag fra andre kilder. Typisk for rettssystemet er forrangen for den skrevne re...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesbevis


   I frihandelsavtalene finnes det fire ulike opprinnelsesbevis som kan gi tollfordeler ved innførsel til en avtalepart: Varesertifikat EUR.1 Varesertifikat EUR-MED Fakturaerklæring Fakturaerklæring EUR-...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesregler - krav


   For at opprinnelsesprodukter skal få tollfordelene i henhold til en frihandelsavtale må importøren fremsette krav om å få tollfordeler overfor sine tollmyndigheter. Dette gjøres i forbindelse med innf...

   01.06.2012