Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Opprinnelsesregler - Territoriale krav


   Kravene betyr både at produksjonen av et opprinnelsesprodukt må skje innenfor frihandelsområdet samt at det ferdige produktet må sendes direkte fra produsent-/avsenderland til mottakerlandet. Det er l...

   01.06.2012

  • ISO


   Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har utviklet tekniske standarder på en rekke områder. Standarder er i utgangspunktet frivillige å bruke, men standarder blir ofte brukt som en del...

   01.06.2012

  • Dumping og subsidier


   Dumping Med dumping forstås salg av en vare til en lavere pris enn det som er ”normalverdi” for varen og som fører til skade for innenlandsk industri. Ved anmeldelser om dumping vil importlandets mynd...

   01.06.2012

  • Utførselstillatelse - fisk og fiskevarer


   Ved utførsel av fisk og fiskevarer fra det norske fastlandet og territorialfarvannet (tollområdet) skal det betales eksportavgift. Det samme gjelder om fisken leveres direkte fra fangstfelt som ligger...

   08.07.2013

  • Hvilke land krever PSI?


   Det er gjennomgående utviklingsland, fortrinnsvis i Afrika og Latin-Amerika som krever forhåndsinspeksjon av varer. Hvilke land som krever denne ordningen varierer over tid, men antall land er relativ...

   01.06.2012

  • Russland


   En rekke restriktive tiltak er innført. Les mer på Utenriksdepartementet sider for nærmere informasjon.

   01.06.2012

  • Slovenia


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • India


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Emballasje og gjenvinning


   Kravene om at emballasje, også den som brukes for transport, må gjenvinnes blir stadig vanligere. I visse land brukes spesielle symboler på emballasjen for å vise at leverandøren er tilsluttet et gjen...

   01.06.2012