Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Tyskromersk rett


   Landene som hører til tyskromersk rett (civil law), bygger sitt rettssystem hovedsakelig på arven fra Romerretten med innslag fra andre kilder. Typisk for rettssystemet er forrangen for den skrevne re...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesbevis


   I frihandelsavtalene finnes det fire ulike opprinnelsesbevis som kan gi tollfordeler ved innførsel til en avtalepart: Varesertifikat EUR.1 Varesertifikat EUR-MED Fakturaerklæring Fakturaerklæring EUR-...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesregler - krav


   For at opprinnelsesprodukter skal få tollfordelene i henhold til en frihandelsavtale må importøren fremsette krav om å få tollfordeler overfor sine tollmyndigheter. Dette gjøres i forbindelse med innf...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesregler - Territoriale krav


   Kravene betyr både at produksjonen av et opprinnelsesprodukt må skje innenfor frihandelsområdet samt at det ferdige produktet må sendes direkte fra produsent-/avsenderland til mottakerlandet. Det er l...

   01.06.2012

  • ISO


   Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO har utviklet tekniske standarder på en rekke områder. Standarder er i utgangspunktet frivillige å bruke, men standarder blir ofte brukt som en del...

   01.06.2012

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Innførselslisens kreves for de fleste produkter med vareverdi over 2000USD og det kreves et (Pre- Verifications of Conformity-PVoC). Import av råmaterialer foretas av statlige orga...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Pre-Export Verification of Conformity (PVoC) kreves ved import til Uganda. Dette er en rekke retningslinjer som skal sikre at importerte varer tilfredsstiller fastsatte krav til kvalitet og sikkerhet....

   22.01.2018