Søk

 • Alle kategorier (7369)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (157)
 • Arrangement (258)
 • Tjenester (208)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Der er spesielle krav til visse produkter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant annet farmasøytiske pro...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Forsendelser med verdi til over 500.000 XAF må forsikres i Kamerun. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Emballasjen bør være solid ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Enkelte varer/varegrupper er underlagt spesiell lovgivning. Dette gjelder blant annet for: Planter: spesielle bestemmelser i "Plant Protection (Importation) Order". Farmasøyti...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Mombasa er 25-30 dager. Brukbart vei- og jernbanenett, særlig mellom de større byene. Innenlandstransport på Victoriasjøen spiller en ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett og islamsk rett i en ny form. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Komorene er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO. Der er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Medlem av COMESA. Importavgifter I tillegg til eventuelt toll skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen...

   01.06.2012