Søk

 • Alle kategorier (7369)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (157)
 • Arrangement (258)
 • Tjenester (208)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Bør være solid og kunne tåle hardhendt behandling. Varer mottagelig for rus...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder spesielle lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant anne...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst tre eksemplarer på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen skal videre angi FOB-...

   01.06.2012

  • Adresser


   Den Demokratiske Republikken Kongos representasjon i Norge: Kongo har ingen representasjon i Norge. Nærmeste ambassade er i London: Embassy of the Democratic Republic of The Congo 45-49 Great Portland...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-Georgetown er 30-35 dager. Innenlandske vannveier relativt viktige. Brukbare veier i kyststrøkene, men tradisjonelt dårlige i innlandet. Mot...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Hvert kolli bør merkes med avsender, mottaker, brutto-og nettovekt samt opprinnelsesland. Fortløpende nummerering a...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Der er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Farmasøytiske produkter må registreres i Haiti. Forh...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Rettsystemet har sine røtter i romersk og spansk tyskromersk rett med en økende innflytelse av angloamerikansk rett.    Leveringsbetingelser Vi a...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Honduras er 25-30 dager. Sjøtransport dominerer. Veiforbindelser til El Salvador, Guatamala og Nicaragua. Tollflyplasser La Ceiba, San...

   01.06.2012