Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav . Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For g...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Guinea er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Forskrift om restriktive tiltak mot Guinea-Bissau finner du på Lovdata. Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg opp...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle varer er lisenspliktig ved innførsel. Lisensen er gyldig i 4 måneder. Det er viktig at eksportør forsikrer seg om at importlisens foreligger før skipning. Forhånd...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 CFA-franc = 100 centimes. Valutakode XOF Valutarestriksjoner Alle valutatransaksjoner må godkjennes av inkassobankene. Ingen begrensinger til innførsel av utenlandsk v...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Transittid containerskip Oslo-Bissau er 20-25 dager. Fergetransport er en mulighet langs kysten. Av innenlandsk veinett er mindre enn 20% asfaltert. Til dels vanskelig f...

   01.06.2012

  • Adresser


   Guinea-Bissau representasjon i Norge: Guinea-Bissau har ingen representasjon i Norge, men nærmeste ambassade er i Brussel: Embassy of the Republic of Guinea-Bissau, Avenue Franklin Roosevelt 70 B-1050...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett med noe innflytelse av angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med kl...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Douala er ca. 25 dager. Nesten all innførsel skjer sjøveien. Relativt sett best veinett i syd og mellom de store byene. Mer enn 80% av...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for enkelte varer. Innførselslisenser er gyldig i 3 måneder og utstedes av handelskamrene. Eksportøren bør be om en kopi av innførselslisensen ...

   01.06.2012