Søk

 • Alle kategorier (7369)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (157)
 • Arrangement (258)
 • Tjenester (208)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forent...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 libysk dinar Valutakode LYD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Inn og utførsel av lokal valuta er forbudt. Utendlansk valuta må deklareres v...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Ingen kjente medlemskap. Importavgifter I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved inn...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Vær oppmerksom på at det kan framkomme krav om at flere eller alle handelsdokumentene må være på arabisk. Faktura Ingen spesiell formular...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Estland er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i det antall eksemplarer kjøper krever. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for deta...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Kombinert transport bil/jernbane Oslo - Stockholm og ferje Stockholm - Tallin kan være en konkurransedyktig transportløsning. Lite land med relativt korte transportavstan...

   01.06.2012

  • Adresser


   Estlands representasjon i Oslo: Estlands Ambassade Parkveien 51A 0244 Oslo Telefon: 22 54 00 70 E-post: embassy.oslo@mfa.ee Hjemmeside Innovasjon Norge har kontor i Tallinn: For kontakt- og adresseinf...

   01.06.2012

  • Adresser


   EUs representasjon i Norge: Delegation of the European Union Klingenberggaten 7A Postboks 1643 Vika 0119 Oslo Telefon: 22 83 35 83 Telefax: 22 83 40 55 Epost: delegation-norway@eeas.europa.eu Hjemmesi...

   14.08.2015