Søk

 • Alle kategorier (7369)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (157)
 • Arrangement (258)
 • Tjenester (208)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Faktura...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Me...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. På grunn av tollunionen med blant annet Sør-Afrika, og Swazilands økonomiske avhengighet av Sør-Afrika, gjelder hoveds...

   01.06.2012

  • Passiv og aktiv bearbeiding


   Bearbeiding av varer i EU for senere gjeninnførsel eller bearbeiding av varer i Norge for utførsel til EU <!-- Body text --> I denne artikkelen skal vi forsøke å skissere de mulighetene som ligger i t...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder EFTA har inngått frihandelsavtale med Bosnia-Hercegovina som trådte i kraft 1. januar 2015. Hvert av EFTA landene ha...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport av varer til Bosnia- Hercegovina går gjerne over den kroatiske havnen Ploce. Det er veiforbindelse til Kroatia, Serbia og Montenegro. Veinettet i Bosnia-Herc...

   01.06.2012

  • Adresser


   Bosnia-Hercegovinas representasjon i Norge: Embasssy of Bosnia and Herzegovina Drammensveien 105 0244 Oslo Telefon: 22 54 09 60 Telefax: 22 54 09 63 E-post: info@bhembassy.no Hjemmeside Norges represe...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 bulgarsk leva = 100 stotinki. Valutakode BGL. Vanlig faktureringsvaluta EUR, USD, BGL eller NOK. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurs...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Bulgaria er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet...

   01.06.2012