Søk

 • Alle kategorier (7369)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (157)
 • Arrangement (258)
 • Tjenester (208)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Adresser


   Sveits' representasjon i Norge: Embassy of the Swiss Confederation Bygdøynesveien 13, 0244 Oslo Telefon: 22 54 23 90 E-post: osl.vertretung@eda.admin.ch Hjemmeside Norges representasjon i Sveits: Köni...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Sverige, og felles regelverk knyttet til tollprosedyrene ved innførsel skal tas i bruk. EU har implementer...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Tysk-romersk rettssystem med innflytelse fra østerriksk og ungarsk rett. Det juridiske systemet har etterhvert b...

   01.06.2012

  • Adresser


   Tsjekkias representasjon i Norge: Den Tsjekkiske Republikks Ambassade Fritzners gate 14 0244 Oslo Telefon: 22 12 10 30 / 31 Telefax: 22 55 33 95 E-post: oslo@embassy.mzv.cz Hjemmeside Den norske ambas...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Tysk-romersk rettssystem med innflytelse fra østerriksk og ungarsk rett. Det juridiske systemet har etterhvert blitt mer og mer tilpasset mot kra...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer (en original to kopier) på engelsk eller tysk. Fakturae...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Velutbygget, men noe nedslitt vei-og jernbanenett. Jernbanetransport relativt konkurransedyktig i Tsjekkia, blant annet via den direkte containerlinjen Rotterdam - Praha,...

   01.06.2012