Søk

 • Alle kategorier (7342)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (258)
 • Tjenester (208)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten krav om innførselslisens. Varer som er underlagt innførselsrestriksjoner krever likevel forhåndsregistering i form av et importsertif...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • 1.1 Hvorfor har vi eksportdokumenter?


   Begrepene eksportdokumenter og handelsdokumenter brukes ofte om hverandre. Ved forsendelse av varer over grenser er eksportdokumenter en nødvendighet. For å forstå meningen med handelsdokumenter er de...

   26.06.2013

  • 4.4 Tollfaktura


   Formålet med dokumentet: Kreves i forbindelse med tollbehandlingen i importlandet. Det stilles ofte mer detaljerte krav til innholdet i tollfakturaen når det gjelder spesifisering av de kostnader som ...

   16.07.2013

  • 4.5 Pakkliste


   Formålet med dokumentet: En pakkliste er en detaljert oversikt over hva en gitt vareforsendelse inneholder. En del land pålegger selger å utstede pakkliste, og har i tillegg spesifikke krav til hva pa...

   16.07.2013

  • 5.4 ATA-Carnet


   Formålet med dokumentet: Forenklet tollbehandlingsprosedyre ved midlertidig innførsel eller utførsel av varer. Ordningen innebærer at det ikke skal betales toll, andre importavgifter eller depositum f...

   16.07.2013

  • 6.8 Nasjonale leverandørerklæringer


   I forbindelse med kjøp og salg av opprinnelsesvarer mellom norske bedrifter kan det ofte være behov for å ha bevis for varenes opprinnelsesstatus som kan benyttes som grunnlagsdokumentasjon ved videre...

   16.07.2013

  • 8.8 Farlig gods


   Formålet med dokumentet: Formålet med farlig gods informasjon er å dokumentere at godset er korrekt beskrevet, klassifisert og at nødvendige forholdsregler for transporten er tatt, i følge gjeldende i...

   17.07.2013