Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for de fleste produkter med vareverdi over 2000USD og det kreves et (Pre- Verifications of Conformity-PVoC). Import av råmaterialer foretas av ...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Ugandas juridiske system er basert på angloamerikansk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bru...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Mye av innførselen til Uganda går via Mombassa i Kenya eller Dar es Salam i Tanzania og med jernbane eller bil til Uganda. Både for forsendelser via Tanzania og innenland...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i Uganda. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bør være solid og tåle hardhendt behandling. Va...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Forsikring skal være tegnet hos "Zambia State Insurance" eller annen registrert forsikringsfirma Forsikringssertifikate må fremskaffes av eksportør til b...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens er vanligvis ikke nødvendig. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Følg instruksjonene i kontrakten. Ved forsendelser til Albania via havnen i Bar, Montenegro er det krav om at alle ...

   01.06.2012