Søk

 • Alle kategorier (7369)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (157)
 • Arrangement (258)
 • Tjenester (208)
  • Utviklingsprogrammet: Rein


   Vi vil satse på deg som ønsker å skape utvikling i reinnæringen, og som vil gjøre gode produkter tilgjengelig for alle.

   12.06.2015

  • Kurskalender for mat og reiseliv


   Her finner du planlagte kurs innenfor temaene reiseliv og mat. Kursene er inndelt fylkesvis og nasjonalt slik at du enkelt finner kurstilbud i ditt område.

   05.11.2013

  • Finnmark


   Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, behandler søknader fortløpende. Prioriterte tiltak/områder Tradisjonelt landbruk Først og fremst investeringer som gjelder melk- , kjøtt- og  saueproduksjon. Bygdenæri...

   11.11.2016

  • Verden trenger skogprodukter


   De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer. Gjennom en fersk markedsan...

   15.10.2014

  • Smarte bygg – PowerHouse


   Presset på byene øker og det krever mye ressurser å bygge, drifte og vedlikeholde boliger og kontorbygg. Bygningsmassen i Norge står for over 35 % av energiforbruket. For at byen skal være et godt ste...

   30.05.2017

  • Telemedisin på Sunnaas


   Liggesår er en vanlig komplikasjon etter ulykker. Det er plagsomt for pasientene og kostbart for sykehuset. Behandlingen kan ta flere måneder.

   30.05.2017

  • Uventet samboerskap


   Mange mennesker sliter med ensomhet og passivitet. Ulike grupper i samfunnet har også varierende behov for omsorg.

   30.05.2017