Søk

 • Alle kategorier (7342)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (258)
 • Tjenester (208)
  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-hovedhavn i Madagaskar rundt 30-35 dager. Mer enn 80 % av innenlandsk veinett er ikke asfaltert. Jernbaneforbindelse (smalsporet jernbane) m...

   01.06.2012

  • Adresser


   Madagaskar representasjon i Norge: Madagaskar har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Tyskland: Embassy of the Republic of Madagascar Seepromenade 92 DE-14 612 Falkensee Telefon: +49 33 2223...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. For å importere varer, må mexicanske bedrifter være registrert i et innførselsregister. Dette er for å sikre at bedriftene betaler importavgifter. Innførselsforbud mot...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Fakturaen skal være på spansk eller følges av en spansk oversettelse og bør skrives ut i minst tre eksemplarer når varene transpo...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transporttid containerskip Oslo-mexicansk hovedhavn er 20-30 dager. Mexico har en rekke havner og et omfattende vei- og jernbanenett målt i antall km. Mye av infrastruktu...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 balboa = 100 centèsimos Valutakode PAB Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. All handel må utføres med amerikanske dollar....

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle regler gjelder for enkelte varegrupper. For mat- og drikkevarer, samt farmasøytiske produkter gjelder spesielle krav til etiketter og registrering. Standarder Panama...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i to eksemplarer på spansk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for de...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 guarani = 100 centimos  Valutakode PYG Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner.  Anbefales å ...

   01.06.2012