Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på spansk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se faktu...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Forsendelser sjøveien går vanligvis via Buenos Aires i Argentina eller Montevideo i Uruguay. Heretter fraktes varene enten på elvesystemet eller på vei. Kun 10% av veinet...

   01.06.2012

  • Adresser


   Paraguays representasjon i Norge: Paraguay har ingen representasjon i Norge. Nærmeste ambassade er i Stockholm: Stureplan 4C (4 fl.) SE-114 35 Stockholm Sweden Telefon: +46 8 463 32 07 Telefax: +46 8 ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Visse varegrupper er underlagt særskilt lovgivning, blant annet: Kjøtt, innvoller, huder, skinn og andre animalske produkter: ved import skal det foreligge et "Permiso Santita...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Merking av transportemballasje skal skje med sjablong og skal inneholde merke, nummer, bruttovekt og destinasjonsha...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Formularet "Commercial Invoice for the C...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Uruguays juridiske system er basert på tyskromersk rett. Systemet er også inspirert av spansk lovgivning. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk ...

   01.06.2012