Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. På grunn av tollunionen med blant annet Sør-Afrika og Lesothos økonomiske avhengighet av Sør-Afrika gjelder i det alt ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og ste...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 loti = 100 lisente Valutakode LSL Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen valutarestriksjoner for de fleste varer. Landrisiko  Risikogruppe...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Jernbaneforbindelse med Sør-Afrika. Brukbart veinett mellom de største byene, koblet til det sør-afrikanske motorveisystemet. Tollflyplasser Maseru. Importhavner Ingen ha...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Importgods som skal fraktes videre med den sør-afrikanske statsjernbanen, må merkes med mottakerens fullstendige na...

   01.06.2012

  • Adresser


   Lesothos representasjon i Norge: Lesothos har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Embassy of the Kingdom of Lesotho 52 Upper Mount Street Dublin 2 Ireland Telefon: + 353 1 676 223...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten innførselslisens. Alle importører må ha en "Import Permit Declaration" fra handelskammeret. Fremleggelse av en proforma faktura kreve...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo - japansk havn er 30-35 dager. De store flyselskapene har gode forbindelser på Japan. Forsendelser via den trans-sibirske jernbanen er også ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle som importerer varer i Jemen må være registrert hos handelsdepartementet (Minestry of Industry and Trade). Det er restriksjoner på en del varer som blant annet pl...

   01.06.2012