Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Det er innført restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Venezuela. Norge har sluttet seg etter EUs restriktive tiltak. Forskriften om de restriktive ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importlisens kreves for et begrenset antall varer, hovedsaklig varer med tollsatser som er forhandlet gjennom WTO. Import av brukte klær og sko er ikke tillatt. Det sa...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Port Louis er 35-40 dager. Brukbart veinett på 2250 km som alt er asfaltert. En toveis bane går fra Nord gjennom Port Louis til sør og...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser, men varemottaker samt mottakerhavn bør merkes. Emballasje Bør være solid og tåle hard...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Namibia har langt vei fulgt Sør-Afrikanske og internasjonale normer. Namibian Standard Institution (NSI) har blitt opprettet og overvåker hygiene og helsestandarder. Spesielle...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen spesielle restriksjoner, sjekk med importør og/eller eget forsikringsselskap. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bør være so...

   01.06.2012

  • Adresser


   Nigers representasjon i Norge: Niger har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Embassy of the Republic of Niger Tyrgatan 8 P.O. Box 628 SE-101 32 Stockholm Telefon: + 46 8 24 63 90 ...

   01.06.2012