Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves ikke, men for en rekke varesorter er det importforbud. Dette gjelder hovedsakelig vanlige husholdningsvarer. Du kan lese mer om hvilke varer de...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og  i visse deler av landet på islamsk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler b...

   01.06.2012

  • Adresser


   Nigerias representasjon i Norge: Ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Nigerias Ambassade Tyrgatan 8 Postadresse: Box 628 S-101 32 Stockholm Telefon:  +46 8 24 63 90 Telefaks: +46 8...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst tre eksemplarer på spansk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Følgende erklæring må skrives p...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Importgods som skal transporteres videre med den sør-afrikanske statsjernbanen skal være merket med mottakers fullst...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi d...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 burundi franc = 100 centimes Valutakode BIF Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 7, OECD. Tendens: Stabil Korrupsjonsindeks Transparency I...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Mye av innførselen går i transitt via Mombasa i Kenya og Dar es Salam i Tanzania og over Victoria-sjøen. Innførsel også mulig via Kongo (Den demokratiske republikken), m...

   01.06.2012