Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer øg bør skrives på fransk, sjekk dette med imp...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må ha en "Import Card". Egypt har innført et Risikomanagementsystem hvor alle importerte varer kontrolleres ulikt i forhold til beskaffenhet, opprinnel...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 CFA-franc = 100 centimes   Valutakode  XAF Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner All utenlandshandel må gå gjennom autoriserte banker og finans...

   01.06.2012

  • Adresser


   Ingen representasjon i Norge, men konsulatsaker behandles av: Britiske Ambassade, Thomas Heftyes gate 8, 0244 Oslo Telefon: 23 13 27 00 Telefaks: 23 13 27 41 Hjemmeside Norge har ingen representasjon ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder EFTA statene og Canada har en frihandelsavtale. Avtalen innebærer at de fleste indistriprodukter oppnår tollfrihet ve...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Canadiske tollmyndigheter aksepterer vanlige handelsfakturaer for sendinger med en FOB-verdi på under CAD 1600. Vanlig handelsfak...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Nei                      World Customs Organisation: Nei   Verdensbanken: Nei   Det Internasjonale Pengefond: Nei   Forente Na...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Chile trådte i kraft 01.12.2004.  Avtalen mellom partene innebærer at indust...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til Chile er 25-30 dager. Chile er circa to og en halv gang så langt som Norge, og svært tynt befolket i nord og syd. Fly- og båttra...

   01.06.2012