Søk

 • Alle kategorier (7352)
 • Ansatt (726)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (271)
 • Tjenester (208)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Formularet "Commercial Invoice for the C...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Uruguays juridiske system er basert på tyskromersk rett. Systemet er også inspirert av spansk lovgivning. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Adresser


   Den Demokratiske Republikken Kongos representasjon i Norge: Kongo har ingen representasjon i Norge. Nærmeste ambassade er i London: Embassy of the Democratic Republic of The Congo 45-49 Great Portland...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura  Handelsfaktura utstedes i fire orginaler på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må ikke inneholde rettelser...

   01.06.2012

  • Adresser


   Republikken Kongos representasjon i Norge: Republikken Kongo har ingen representasjon i Norge. Henvendelser kan rettes til ambassaden i Stockholm: Embassy of the Republic of the Congo Västmannagatan 1...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen skal videre oppgi FOB- og CIF-verdien med spesifi...

   01.06.2012