Søk

 • Alle kategorier (7375)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (158)
 • Arrangement (267)
 • Tjenester (210)
  • CEFTA


   Frihandelsavtalen CEFTA ble signert i 1992 i Krakow og trådte i kraft i 1. mars 1993. Avtalen innebærer at tollbarrierer medlemslandene imellom har blitt suksessivt bygget ned, bortsett fra på enkelte...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo- Ho-Chi-Minh-Ville 30-35 dager. Omfattende veinett, men kun rundt en fjerdedel er asfaltert. Mekong-elven med forgreininger er en viktig tra...

   01.06.2012

  • NAFTA


   Frihandelsavtalen NAFTA trådte i kraft 1. januar 1994. Avtalen innebærer at tollbarrierer er fjernet i handelen mellom medlemsstatene USA, Mexico og Canada. I NAFTA er alle ikke tollmessige handelshin...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av CARICOM, innrømmes tollpreferanser for varer fra andre CARICOM-land. Antigua og Barbuda har frihandels...

   01.06.2012

  • SACU


   Traktaten opprettet et frihandelsområde og en tollunion mellom medlemslandene. SACU-samarbeidet ble etablert i 1910. Medlemsland Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland. Målsetting og oppb...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfakturaen utsendes i tre signerte orginaler. Formularet "Commercial Invoice for the Caribbean Common Market", basert på UN...

   01.06.2012

  • Tyskromersk rett


   Landene som hører til tyskromersk rett (civil law), bygger sitt rettssystem hovedsakelig på arven fra Romerretten med innslag fra andre kilder. Typisk for rettssystemet er forrangen for den skrevne re...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Ingen spesielle forskrifter. Transportdokumenter Fraktbrevet eller transpo...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Aruba er ikke lenger et nederlandsk oversjøisk territorium, men en autonom del av Nederland. I tillegg til eventuell...

   01.06.2012