Søk

 • Alle kategorier (7375)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (158)
 • Arrangement (267)
 • Tjenester (210)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje En bør ta særlige hensyn til hardhendt behandling av godset, et fuktig og...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Kvalitetsnormene ligner ofte USAs normer, hold kontakt med importøren om disse kravene. Standarder Bahamas er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje En bør ta særlige hensyn til hardhendt behandling av godset, et fuktig og ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Søker World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bak...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importører må ha 'Customs Registration Number' De fleste varer kan importeres under 'Open General License'. Imidlertid er enkelte varekategorier omfattet av importlise...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avta...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Barbados dollar = 100 cents Valutakode BBD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Valutakontrollen administreres av Sentralbanken. Den delegerer...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes på engelsk i 1 original og 3 kopier. Formularet "Commercial Invoice for the Caribbean Common Market", bas...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesbevis


   I frihandelsavtalene finnes det fire ulike opprinnelsesbevis som kan gi tollfordeler ved innførsel til en avtalepart: Varesertifikat EUR.1 Varesertifikat EUR-MED Fakturaerklæring Fakturaerklæring EUR-...

   01.06.2012