Søk

 • Alle kategorier (7369)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (157)
 • Arrangement (258)
 • Tjenester (208)
  • Tre til bygg


   Innovasjon Norge vil bidra til at bruken av tre i bygg kan økes. Dette ønsker en å oppnå ved at det utvikles nye og konkurransedyktige løsninger for trebygg, samt at kunnskapen om å bygge med tre som ...

   13.06.2017

  • Liste over såkornfond


   Nye landsdekkende såkornfond Det er etablert fire av seks planlagte landsdekkende såkornfond. Fondene skal opprettes gradvis, etter hvert som det reises privat kapital. Staten deltar med inntil 250 mi...

   26.03.2014

  • 3. Bedriftsnettverk


   Nettverk satt sammen av bedrifter med ulik kompetanse og type virksomhet åpner opp for nye, spennende markedsmuligheter. Et bedriftsnettverk er en gruppe bedrifter som ønsker et samarbeid om felles må...

   18.03.2014

  • 1. Vekstfinansiering


   Du er kvalifisert til å søke hvis du er: bonde/gårdsmatprodusent som foredler matprodukter basert på egne eller andres råvarer næringsmiddelbedrift som framstiller produkter med særpreg basert på nors...

   18.03.2014

  • Verktøy og maler til bruk i fasen


   Aktuelle verktøy og maler til bruk i strategifasen er: Startkurs INTRO-kurs Strategifasen Utviklingsanalyse Omstillingsplan Handlingsplan Kommunikasjonsplan PLP Prosjektlederprosessen Maler: Prosjektl...

   27.09.2016

  • Roller og oppgaver i gjennomføringsfasen


   Omstillingsorganisasjonen Omstillingsorganisasjonen disponerer omstillingsmidlene og realiserer omstillingsplanen ved å gjennomføre tiltak i tråd med årlige handlingsplaner. Omstillingsorganisasjonen ...

   29.09.2016

  • Finn kandidatar til styret ditt


   Leitar du etter dyktige styrekandidatar? Vi har meir enn 2300 kandidatar, med høg kompetanse i ulike næringar.

   25.03.2011

  • Klynger og bedriftsnettverk


   Vi hjelper deg med å knytte kontakter eller bygge nettverk.  Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. La oss hjelpe deg med nettverk og k...

   18.11.2016