Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Senegal er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. For mer informasjon om hvilke standarder Senegal følger kontakt: Association Sénégalaise d...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 CFA-franc = 100 centimes. Valutakode XAF Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når innførselslisens er innvilget. CFA-francen er knyttet opp mot euroen. Landrisiko  ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Den Sentral-Afrikanske Republikk ligger i innlandet midt i Afrika. Ved sjøfrakt går forsendelsene vanligvis over Doula havn i Kamerun. Derfra er det ca. 1200 km landevei...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Forsikring skal tegnes hos forsikringsselskap i Sierra Leone. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Ingen spesielle bestemmelser. Men...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Det er forbudt å levere våpen og militært utstyr av enhver art til Somalia, samt å finansiere slike leveranser. Det er videre forbudt direkte eller indi...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Transportforsikring for varer som eksporteres til Somalia må tegnes i "Somalian National Corporation". Transportmerking Forsendelser som er merket med f...

   01.06.2012