Søk

 • Alle kategorier (7375)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (158)
 • Arrangement (267)
 • Tjenester (210)
  • Adresser


   Jamaicas representasjon i Norge: Jamaica har ingen representasjon i Norge. Jamaicas ambassade i London er sideakkreditert til Norge. Embassy of Jamaica 1-2 Prince Consort Road, GB-London SW7 2BZ Telef...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. For å importere varer, må mexicanske bedrifter være registrert i et innførselsregister. Dette er for å sikre at bedriftene betaler importavgifter. Innførselsforbud mot...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Fakturaen skal være på spansk eller følges av en spansk oversettelse og bør skrives ut i minst tre eksemplarer når varene transpo...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transporttid containerskip Oslo-mexicansk hovedhavn er 20-30 dager. Mexico har en rekke havner og et omfattende vei- og jernbanenett målt i antall km. Mye av infrastruktu...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-Monrovia 20-25 dager. Relativt få skipsanløp i forhold til andre nasjonale hovedhavner. Meget problematiske innenlandske transportforhold. U...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forent...

   01.06.2012