Søk

 • Alle kategorier (7369)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (157)
 • Arrangement (258)
 • Tjenester (208)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder spesielle lover og forskrifter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de disse kravene. Dette gjelder blant annet farmasø...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varetyper tas inn under "Open General License". Unntakene er følgende: Telekommunikasjonsutstyr, patenterte medisiner, tre og kryssfiner, gull, planter, dyr,...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Spesiell regler gjelder for imp...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Må tåle tropisk klima og hardhendt behandling. Gress, halm er forbudt. Tra...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Filippinene er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. BPS (the Bureau of Products and Standards)underlagt "Trade & Industry" departementet e...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførsel av varer tillates kun av bedrifter som har 'Trade License, tillatelse fra Tollvesenet samt registert hos handelskammeret. Innførselslisens kreves for en del ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - hovedhavn i De Forente Arabiske Emirater rundt 25 dager. Moderne havner som også er viktige i transittsammenheng. Velutbygget veinett....

   01.06.2012