Søk

 • Alle kategorier (7375)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (158)
 • Arrangement (267)
 • Tjenester (210)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen spesielle restriksjoner, sjekk med importør og/eller eget forsikringsselskap. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bør være so...

   01.06.2012

  • Adresser


   Nigers representasjon i Norge: Niger har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Embassy of the Republic of Niger Tyrgatan 8 P.O. Box 628 SE-101 32 Stockholm Telefon: + 46 8 24 63 90 ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves ikke, men for en rekke varesorter er det importforbud. Dette gjelder hovedsakelig vanlige husholdningsvarer. Du kan lese mer om hvilke varer de...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og  i visse deler av landet på islamsk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler b...

   01.06.2012

  • Adresser


   Nigerias representasjon i Norge: Ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Nigerias Ambassade Tyrgatan 8 Postadresse: Box 628 S-101 32 Stockholm Telefon:  +46 8 24 63 90 Telefaks: +46 8...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Senegal er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. For mer informasjon om hvilke standarder Senegal følger kontakt: Association Sénégalaise d...

   01.06.2012