Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 irakisk dinar = 1000 fils Valutakode IQD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Den Irakiske sentralbanken (Central Bank of Iraq-CBI) godkjenne...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Fra og med 16.01.2016 har en rekke sanksjoner blitt opphevet: Forbud mot eksport av nøkkelutstyr og -teknologi til olje- og gassektoren Forbud mot ekspo...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i orginal på engelsk, hebraisk, tysk eller fransk. Flere eksemplarere kan etterspørres. Fakturamalen UN l...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Det er innført eksportrestriksjoner ved salg av varer og tjenester til Jemen. Restriksjonene omfatter blant annet forbud mot eksport av våpen og tilknyt...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett, islamsk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 201...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Kjemikalier, kunstgjødsel og visse matvarer er underlagt særskilte bestemmelser. Medisinske...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Aqaba er 20-25 dager. Forsendelser over de israelske havnene Haifa og Ashdod kan være en mulighet. Brukbart veinett mellom de store ha...

   01.06.2012