Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer ba...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Bør skrives ut i minst 2 originaler på engelsk og inneholde vanlige opplysninger om: Skipets navn, laste- og lossehavn, eller fly...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Medlem i Samveldet av uavhengige Stater, SUS, det vil si de tidligere Sovjet-republikkene unntatt de baltiske land. ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Vareforsendelser til Turkmenistan går ofte over den tyrkiske havnen Izmireller eller den georgianske havnen Poti. Det går fraktfartøyer til Turkmenbashi havn i det kaspis...

   01.06.2012

  • Adresser


   Turkmenistan representasjon i Norge: Turkmenistan har ingen representasjon i Norge, men ambassade i London: Embassy of Turkmenistan 131 Holland Park Avenue London W11 4UT Telefon: + 44 20 7610 5239 Te...

   01.06.2012

  • Finland


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og...

   01.06.2012

  • Færøyene


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Italia


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Kypros


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012