Søk

 • Alle kategorier (7375)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (158)
 • Arrangement (267)
 • Tjenester (210)
  • Utførselsrestriksjoner


   De fleste varer og tjenester som selges fra Norge, spesielt til våre viktigste  markeder i EØS-landene, Nord-Amerika og Japan er ikke underlagt noen former for eksportrestriksjoner. Likevel er det vik...

   07.03.2017

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - hovedhavn i De Forente Arabiske Emirater rundt 25 dager. Moderne havner som også er viktige i transittsammenheng. Velutbygget veinett....

   01.06.2012

  • Lokalsamfunn


   Fokusområdet lokalsamfunn omfatter bedrifters omgivelser; nærmiljøet og naboer. Dette er et svært aktuelt område for mange av våre kunder.

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Alle kolli bør merkes med bruttovekt og navn på mottaker. Dersom forsendelsen omfatter to eller flere kolli, bør nu...

   01.06.2012

  • Menneskerettigheter


   Fokusområdet menneskerettigheter omfatter alle de grunnleggende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter knyttet til individet.

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Farlig gods


   Med farlig gods menes enhver substans eller materiale som utgjør en betydelig fare for helse, sikkerhet og miljø (på eng. hazardous materials, forkortet hazmat).

   01.06.2012

  • Adresser


   Representatsjon i Norge: Fransk Polynesia, New Caledonia og Wallis og Futuna er i Norge representert gjennom Frankrikes representasjon i Oslo: Embassy of the French Republic Drammensveien 69 0244 Oslo...

   01.06.2012

  • Leveringsbetingelser


   Incoterms® 2010 I Internasjonal handel er det laget standard leveringsbetingelser som tydeliggjør hvem som bærer ansvar, kostnader og hvem som har ansvar for og eksport- og importformaliteter ved tran...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Hong Kong rundt 30 dager. Hong Kong er blant verdens største og travleste havner og er et knutepunkt for handel både med Folkerepublik...

   01.06.2012