Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo- Ho-Chi-Minh-Ville 30-35 dager. Omfattende veinett, men kun rundt en fjerdedel er asfaltert. Mekong-elven med forgreininger er en viktig tra...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av CARICOM, innrømmes tollpreferanser for varer fra andre CARICOM-land. Antigua og Barbuda har frihandels...

   01.06.2012

  • Slovenia


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfakturaen utsendes i tre signerte orginaler. Formularet "Commercial Invoice for the Caribbean Common Market", basert på UN...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Ingen spesielle forskrifter. Transportdokumenter Fraktbrevet eller transpo...

   01.06.2012

  • India


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Aruba er ikke lenger et nederlandsk oversjøisk territorium, men en autonom del av Nederland. I tillegg til eventuell...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje En bør ta særlige hensyn til hardhendt behandling av godset, et fuktig og...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Kvalitetsnormene ligner ofte USAs normer, hold kontakt med importøren om disse kravene. Standarder Bahamas er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ...

   01.06.2012

  • Dumping og subsidier


   Dumping Med dumping forstås salg av en vare til en lavere pris enn det som er ”normalverdi” for varen og som fører til skade for innenlandsk industri. Ved anmeldelser om dumping vil importlandets mynd...

   01.06.2012