Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje En bør ta særlige hensyn til hardhendt behandling av godset, et fuktig og ...

   01.06.2012

  • Utførselstillatelse - fisk og fiskevarer


   Ved utførsel av fisk og fiskevarer fra det norske fastlandet og territorialfarvannet (tollområdet) skal det betales eksportavgift. Det samme gjelder om fisken leveres direkte fra fangstfelt som ligger...

   08.07.2013

  • Hvilke land krever PSI?


   Det er gjennomgående utviklingsland, fortrinnsvis i Afrika og Latin-Amerika som krever forhåndsinspeksjon av varer. Hvilke land som krever denne ordningen varierer over tid, men antall land er relativ...

   01.06.2012

  • Emballasje og gjenvinning


   Kravene om at emballasje, også den som brukes for transport, må gjenvinnes blir stadig vanligere. I visse land brukes spesielle symboler på emballasjen for å vise at leverandøren er tilsluttet et gjen...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Les mer om transportforhold her. Varetransport via den tidligere kolonimakten Frankrike til Algerie kan ofte være hensiktsmessig. Ikke alle havner er utstyrt for å håndtere containere. Veier og jernba...

   01.06.2012

  • Adresser


   Algeries representasjon i Norge: Algeries Ambassade Inkognitogata 37 0265 Oslo Telefon: 22 55 75 31 Telefax: 22 55 75 30 E-post: ambalgoslo@live.fr Norges representasjon i Algerie: Ambassade Royale de...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forent...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Søker World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bak...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012