Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Må vanligvis tegnes i Angola (nasjonalt forsikringsselskap, ENSA). Ingen spesiell formular kreves. I kopi. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser....

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importører må ha 'Customs Registration Number' De fleste varer kan importeres under 'Open General License'. Imidlertid er enkelte varekategorier omfattet av importlise...

   01.06.2012

  • Adresser


   Angolas representasjon i Norge: Angola har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Embassy of the Republic of Angola Skeppsbron 8 SE-111 30 Stockholm Sverige Telefon: +46 824 2890 Tel...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avta...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle som driver med import/eksport må være registrert i et handelsregister. De fleste varene krever innførselslisens og forhåndsinnspeksjon som utføres av Bureau Verit...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Barbados dollar = 100 cents Valutakode BBD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Valutakontrollen administreres av Sentralbanken. Den delegerer...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes på engelsk i 1 original og 3 kopier. Formularet "Commercial Invoice for the Caribbean Common Market", bas...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Cotonou er 25-30 dager. Nesten all innførsel til Benin går over Cotonou, som også er en viktig transitthavn for forsendelser til Niger...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Belize  er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Belize Bureau of Standards (BBS) er ansvarlig for at visse varer oppfyller standard...

   01.06.2012