Søk

 • Alle kategorier (7375)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (158)
 • Arrangement (267)
 • Tjenester (210)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Forsendelser direkte mellom Norge og land utenfor EU må forhåndsvarsles elektronisk. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er spesielle krav til enkelte produkter som jordbruksvarer, matvarer, medisinsk engangsutstyr og farmasøytiske varer, leker, elektrisk utstyr, samt visse kjemikalier. Stan...

   01.06.2012

  • Adresser


   Her er noen instanser som kan bistå med mer informasjon om Norge: Oslo Chamber of Commerce  - Arbeider for å legge forholdene best mulig til rette for næringslivet. Tollvesenet - Norges offentlige ins...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Positiv. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 62 (2016). Tendens: Stabil.

   13.05.2016

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 zloty = 100 groszy. Valutakode  PLN. Vanlig faktureringsvaluta  NOK, USD eller EUR. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landris...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Polen er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ti...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst tre eksemplarer på engelsk eller tysk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Etter Polens tiltre...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Foreskrives gjerne i salgskontrakten. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale k...

   01.06.2012

  • Adresser


   Polens representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Poland Olav Kyrres plass 1 0244 Oslo Telefon: 24 11 08 50 Telefax: 22 44 48 39 E-post: oslo.info@msz.gov.pl Hjemmesiden Innovasjon Norge har k...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012