Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Jakarta er 30-35 dager. Farvannene i og rundt Indonesia er, i følge ICC Commercial Crime Services, de farligste i verden mht. risiko f...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på  islamsk rett og på  tyskromersk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted....

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i seks eksemplarer på engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes.  Se fakturainnhold for detaljert...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Generelt er import av såkalt "ikke-islamske produkter" forbudt. Eksempler på dette er blant annet bibler og publikasjoner som kan sies å ha et pornografisk innhold. St...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Norge har, gjennom EFTA, frihandelsavtalen EFTA/Israel med Israel. Frihandelsavtalen trådte i kraft 01.01.1993. Avtal...

   01.06.2012

  • Adresser


   Israels representasjon i Norge: Embassy of the State of Israel Parkveien 35 0244 Oslo Postboks 534 Skøyen 0214 Oslo Telefon: 21 01 95 00 Telefax: 21 01 95 30 E-post: israel@oslo.mfa.gov.il Hjemmeside ...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med elementer av angloamerikansk rett og japanske tradisjoner. Et komplisert distribu...

   01.06.2012

  • Bankgarantier - praktiske tips


   Fornuftig brukt gir bankgarantier en rekke sikringsmuligheter for eksportør og importør. Under finner du en sjekkliste og praktiske tips for bruk av bankgarantier. 1.  Bankgarantier er en sikringsform...

   01.06.2012

  • Hva kreves for å få momsrefusjon?


   Her er det også viktig å være klar over at det finnes nasjonale avvik. Listen under viser hvordan refusjonsprosessen fungerer grovt sett. Privatpersoner får ikke refundert moms på tjenester. Selskapet...

   01.06.2012