Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Faktura med original underskrift og to kopier er påkrevd. Det er et juridisk krav å vise hele prisen på transaksjonen på handelsf...

   21.10.2015

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Rettslig oppfølging  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Kroatia om iverks...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt l...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized (Commodity Description and Coding) System - HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-ve...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Kroatia er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Kroatia, og at felles regelverk knyttet til tollpr...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Meget gode vei- og jernbaneforbindelser til resten av Europa. Tollflyplasser Zagreb, Pula, Rijeka, Split, Zadar, Dubrovnik. Importhavner Rijeka og Ploce er de største imp...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Frihandelsavtale mellom EFTA statene og Montenegro er etablert. Avtalen innebærer at industriprodukter med opprinnel...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig jordbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012