Søk

 • Alle kategorier (7341)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (156)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (208)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt l...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro = 100 cent. Valutakode  EUR Vanlig faktureringsvaluta  USD, EUR eller NOK. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko  R...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Fakturaen må undertegnes av eksportøren. Hv...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Vel utbygget vei- og jernbanenett. Ingen egne saltvannshavner, men elvehavnen Meretert har en viss betydning på grunn av sin forbindelse med Rhinen og Mosel. Mye av impor...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på et av de skandina...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Transittiden med containerskip fra Oslo til hovedhavn (Gioia Tauro) i Italia er 14 dager. Togtransport er et relativt konkurransedyktig alternativ Norge - Italia og det f...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 zloty = 100 groszy. Valutakode  PLN. Vanlig faktureringsvaluta  NOK, USD eller EUR. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landris...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Polen er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ti...

   01.06.2012