Søk

 • Alle kategorier (7619)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (170)
 • Arrangement (276)
 • Tjenester (219)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forent...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 libysk dinar Valutakode LYD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Inn og utførsel av lokal valuta er forbudt. Utendlansk valuta må deklareres v...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Ingen kjente medlemskap. Importavgifter I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved inn...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Vær oppmerksom på at det kan framkomme krav om at flere eller alle handelsdokumentene må være på arabisk. Faktura Ingen spesiell formular...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-hovedhavn i Madagaskar rundt 30-35 dager. Mer enn 80 % av innenlandsk veinett er ikke asfaltert. Jernbaneforbindelse (smalsporet jernbane) m...

   01.06.2012

  • Adresser


   Madagaskar representasjon i Norge: Madagaskar har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Tyskland: Embassy of the Republic of Madagascar Seepromenade 92 DE-14 612 Falkensee Telefon: +49 33 2223...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for alle varer, denne er gyldig i 6 måneder. For all import kreves spesielt innførselsformular og et innførselssertifikat. Selger må utstede pr...

   01.06.2012