Søk

 • Alle kategorier (7426)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (168)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (219)
  • Aktuelle dokumenter


   Det er i første rekke vanlige handelsdokumenter selger må framskaffe, slik som: handelsfaktura konnossement (ved sjøfrakt og gitt et omsettelig fraktbrev) andre transport- eller fraktdokumenter (avhen...

   01.06.2012

  • Betalingssted


   Når vi snakker om betalingssted sikter vi til hvor rembursen er betalbar. Det vil i praksis si hvor: forpliktende granskning av rembursdokumenter finner sted utbetalingen under rembursen finner sted R...

   01.06.2012

  • Adresser


   Representatsjon i Norge: Fransk Polynesia, New Caledonia og Wallis og Futuna er i Norge representert gjennom Frankrikes representasjon i Oslo: Embassy of the French Republic Drammensveien 69 0244 Oslo...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Hong Kong rundt 30 dager. Hong Kong er blant verdens største og travleste havner og er et knutepunkt for handel både med Folkerepublik...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Alminnelig skipningspraksis med mottakers navn og adresse samt lossehavn. For frossenvarer må produsentens navn og ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Hong Kongs representasjon i Norge: Embassy of the People's Republic of China Commercial office: Tuengen Allé 2B 0244 Oslo Telefon:  22 49 38 57 Telefax: 22 92 19 78 E-post: webmaster@chinese-embassy.n...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Nei Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Nei OECD: Nei Mer bakg...

   01.06.2012