Søk

 • Alle kategorier (7642)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (175)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Forhåndsvarsling ved eksport


   All forhåndsvarsling må skje elektronisk. Norske myndigheter har en avtale med EU's myndigheter om at varer som transporteres direkte mellom Norge og tredjeland skal forhåndsvarsles til Tollvesenet, s...

   01.06.2012

  • Leverandørkjeder


   Fokusområdene og de veiledende prinsippene omfatter også bedriftenes leverandørkjeder.

   01.06.2012

  • Transportforsikring


   Forsikring av eksport- og importforsendelser kan skje enten for hver forsendelse eller via en løpende avtale mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet for alle forsendelser over en tidsperiode. ...

   01.06.2012

  • Transportmerking


   Generelt har eksportøren ansvaret for å merke varen på en måte som: Gir transportøren tilstrekkelig informasjon for å håndtere godset forsvarlig Gir importøren/kjøperen tilstrekkelig informasjon for å...

   01.06.2012

  • Bankgarantier - praktiske tips


   Fornuftig brukt gir bankgarantier en rekke sikringsmuligheter for eksportør og importør. Under finner du en sjekkliste og praktiske tips for bruk av bankgarantier. 1.  Bankgarantier er en sikringsform...

   01.06.2012

  • Hva kreves for å få momsrefusjon?


   Her er det også viktig å være klar over at det finnes nasjonale avvik. Listen under viser hvordan refusjonsprosessen fungerer grovt sett. Privatpersoner får ikke refundert moms på tjenester. Selskapet...

   01.06.2012

  • Variasjon mellom landene


   Det viktigste eksportmarkedet for norske bedrifter er EU. Et mål i EU er å harmonisere momssatser og momsregelverk slik at de samme reglene kan gjelde i hvert enkelt medlemslandland. EU har innført et...

   01.06.2012

  • Valuta - terminsikring


   I internasjonal handel må alltid en av partene akseptere en fremmed valuta som betalingsmiddel. Det innebærer at den ene parten tar en valutarisiko. Den risikoen kan dog overlates til banken gjennom e...

   01.06.2012