Søk

 • Alle kategorier (7429)
 • Ansatt (730)
 • Nyhet (168)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (219)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Chile trådte i kraft 01.12.2004.  Avtalen mellom partene innebærer at indust...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til Chile er 25-30 dager. Chile er circa to og en halv gang så langt som Norge, og svært tynt befolket i nord og syd. Fly- og båttra...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav . Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For g...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. For enkelte varer kan importregistreringsbevis og importlisens kreves. Søknad sendes gjennom fortollingssystemet VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior). Importør...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Costa-Rica-Colón = 100 céntimos Valutakode CRC Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Utenlandsk valuta er fritt tilgjengelig gjennom Sentralban...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Adresser


   Costa Ricas representasjon i Norge: Costa Rica har ingen representasjon i Norge, men ambassade i London: Embassy od The Republic of Costa Rica 14 Lancaster Gate London W2 3LH Telefon: + 44 20 7706 884...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på spansk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnnhold for ...

   01.06.2012