Søk

 • Alle kategorier (7426)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (168)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (219)
  • EFTA/Israel avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Israel trådte i kraft i 1993. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i en avtaleparte oppnår tollfri innførsel ved imp...

   01.06.2012

  • EFTA/Marokko avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Marokko trådte i kraft 1. januar 1993. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i en av avtalepartene oppnår tollfri inn...

   01.06.2012

  • EFTA/Peru avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Peru trådte i kraft 1. juli 2012. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Peru oppnår tollfri innførsel til EFTA stat...

   01.06.2012

  • EFTA/SACU avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og SACU trådte i kraft 1. mai 2008. Avtalen gjelder mellom EFTA landene og SACU som består av Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland og Sør-Afrika. Avtalen mellom partene ...

   01.06.2012

  • CARICOM


   CARICOM ble opprettet i 1973. Medlemsland Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, St. Kitts og Nevis, St. Lucia, St. Vincent og Grenadinen...

   01.06.2012

  • CEFTA


   Frihandelsavtalen CEFTA ble signert i 1992 i Krakow og trådte i kraft i 1. mars 1993. Avtalen innebærer at tollbarrierer medlemslandene imellom har blitt suksessivt bygget ned, bortsett fra på enkelte...

   01.06.2012