Søk

 • Alle kategorier (7426)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (168)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (219)
  • Cuba


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i to eksemplarer, helst på russisk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljer...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • NAFTA


   Frihandelsavtalen NAFTA trådte i kraft 1. januar 1994. Avtalen innebærer at tollbarrierer er fjernet i handelen mellom medlemsstatene USA, Mexico og Canada. I NAFTA er alle ikke tollmessige handelshin...

   01.06.2012

  • Adresser


   Kinas representasjon i Norge: Kinas Ambassade Tuengen Allé 2B Vinderen 0244 Oslo Telefon: 22 49 38 57 Telefax: 22 92 19 78 E-post: webmaster@chinese-embassy.no Hjemmeside Konsulatavdelingen: Telefon: ...

   01.06.2012