Søk

 • Alle kategorier (7619)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (170)
 • Arrangement (276)
 • Tjenester (219)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   En salgskontrakt er en juridisk bindende avtale mellom selger og kjøper om salg av angitte varer og/eller tjenester på nærmere avtalte vilkår. Enkelt sagt bør enhver salgskontrakt minst inneholde følg...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Hvilken tollbehandling varene får ved ankomst varierer fra land til land, alt etter hvilke tollbestemmelser som er gjeldende. Den vanligste formen for tollbehandling er at varene blir fortollet direkt...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Lokalsamfunn


   Fokusområdet lokalsamfunn omfatter bedrifters omgivelser; nærmiljøet og naboer. Dette er et svært aktuelt område for mange av våre kunder.

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på: tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt le...

   01.06.2012

  • Menneskerettigheter


   Fokusområdet menneskerettigheter omfatter alle de grunnleggende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter knyttet til individet.

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Ungarn er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet t...

   01.06.2012