Søk

 • Alle kategorier (7429)
 • Ansatt (730)
 • Nyhet (168)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (219)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Euro = 100 cent. Valutakode EUR. Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko Risikog...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Finland er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og ...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Finland, og et felles regelverk er knyttet til tollprosedyrene som ved innførsel skal tas i bruk. EU har i...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Se f...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Velutbygget kanal, -vei- og jernbanenett. Frankrike har tradisjonelt vært en bremsekloss innen EU med hensyn til liberalisering av internasjonal jernbanetransport. Tollfl...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012