Søk

 • Alle kategorier (7619)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (170)
 • Arrangement (276)
 • Tjenester (219)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Kvalitetsnormene ligner ofte USAs normer, hold kontakt med importøren om disse kravene. Standarder Bahamas er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Senegal er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. For mer informasjon om hvilke standarder Senegal følger kontakt: Association Sénégalaise d...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 CFA-franc = 100 centimes. Valutakode XAF Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når innførselslisens er innvilget. CFA-francen er knyttet opp mot euroen. Landrisiko  ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Den Sentral-Afrikanske Republikk ligger i innlandet midt i Afrika. Ved sjøfrakt går forsendelsene vanligvis over Doula havn i Kamerun. Derfra er det ca. 1200 km landevei...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje En bør ta særlige hensyn til hardhendt behandling av godset, et fuktig og ...

   01.06.2012