Søk

 • Alle kategorier (7619)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (170)
 • Arrangement (276)
 • Tjenester (219)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Søker World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bak...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importører må ha 'Customs Registration Number' De fleste varer kan importeres under 'Open General License'. Imidlertid er enkelte varekategorier omfattet av importlise...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avta...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Barbados dollar = 100 cents Valutakode BBD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Valutakontrollen administreres av Sentralbanken. Den delegerer...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes på engelsk i 1 original og 3 kopier. Formularet "Commercial Invoice for the Caribbean Common Market", bas...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Belize  er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Belize Bureau of Standards (BBS) er ansvarlig for at visse varer oppfyller standard...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av Det karibiske fellesmarkedet, CARICOM, innrømmes tollpreferanser for varer fra andre CARICOM-land. Bel...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Forhåndsinspeksjon av varer Det er foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst fire eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må undertegnes av e...

   01.06.2012