Søk

 • Alle kategorier (7632)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (172)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (219)
  • Italia


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Kypros


   TableAndGraf

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Følg instruksjonene i kontrakten. Ved forsendelser til Albania via havnen i Bar, Montenegro er det krav om at alle ...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Euro = 100 eurocent Valutakode EUR Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 1, OECD. Tendens: Stabil Åpen regning Vanlig. Dokumentinkasso For...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. For farmasøytiske produkter kreves tillatelse fra landbruksmyndighetene. For fiskeprodukter og krepsdyr kreves kvalite...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på det tyskromerske rettsystemet. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dat...

   01.06.2012