Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og ste...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 loti = 100 lisente Valutakode LSL Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen valutarestriksjoner for de fleste varer. Landrisiko  Risikogruppe...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Jernbaneforbindelse med Sør-Afrika. Brukbart veinett mellom de største byene, koblet til det sør-afrikanske motorveisystemet. Tollflyplasser Maseru. Importhavner Ingen ha...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Importgods som skal fraktes videre med den sør-afrikanske statsjernbanen, må merkes med mottakerens fullstendige na...

   01.06.2012

  • Adresser


   Lesothos representasjon i Norge: Lesothos har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Embassy of the Kingdom of Lesotho 52 Upper Mount Street Dublin 2 Ireland Telefon: + 353 1 676 223...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten innførselslisens. Alle importører må ha en "Import Permit Declaration" fra handelskammeret. Fremleggelse av en proforma faktura kreve...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. All import må foretas av godkjente agenter of det må foreligge en inførselslisens. En rekke ulike bestemmelser for ulike varegrupper. Enkelte varegrupper kan kun impor...

   01.06.2012

  • Adresser


   Libyas representasjon i Norge Libya har ingen representasjon i Norge. For diplomatiske forbindelser kontakt ambassaden i Stockholm. For konsulære henvendelser kontakt ambassaden i København. Stockholm...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012