Søk

 • Alle kategorier (7426)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (168)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (219)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Farmasøytiske produkter må være registrert i Tchad. Ekstra dokumentasjonskrav knyttet til innførsel av en del næringsmidler og planteprodukter. Standarder Landet er ikke medle...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Det er restriktive tiltak mot visse personer i lys a situasjonen i Tunisia. Forskriften kan leses i helhet på lovdata.no. Ut over dette gjelder vanlig u...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten krav om innførselslisens. Varer som er underlagt innførselsrestriksjoner krever likevel forhåndsregistering i form av et importsertif...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. For å importere varer, må mexicanske bedrifter være registrert i et innførselsregister. Dette er for å sikre at bedriftene betaler importavgifter. Innførselsforbud mot...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Fakturaen skal være på spansk eller følges av en spansk oversettelse og bør skrives ut i minst tre eksemplarer når varene transpo...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transporttid containerskip Oslo-mexicansk hovedhavn er 20-30 dager. Mexico har en rekke havner og et omfattende vei- og jernbanenett målt i antall km. Mye av infrastruktu...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 balboa = 100 centèsimos Valutakode PAB Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. All handel må utføres med amerikanske dollar....

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle regler gjelder for enkelte varegrupper. For mat- og drikkevarer, samt farmasøytiske produkter gjelder spesielle krav til etiketter og registrering. Standarder Panama...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i to eksemplarer på spansk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for de...

   01.06.2012