Søk

 • Alle kategorier (7426)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (168)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (219)
  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 guarani = 100 centimos  Valutakode PYG Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner.  Anbefales å ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for de fleste produkter med vareverdi over 2000USD og det kreves et (Pre- Verifications of Conformity-PVoC). Import av råmaterialer foretas av ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på spansk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se faktu...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Ugandas juridiske system er basert på angloamerikansk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bru...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Forsendelser sjøveien går vanligvis via Buenos Aires i Argentina eller Montevideo i Uruguay. Heretter fraktes varene enten på elvesystemet eller på vei. Kun 10% av veinet...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Adresser


   Paraguays representasjon i Norge: Paraguay har ingen representasjon i Norge. Nærmeste ambassade er i Stockholm: Stureplan 4C (4 fl.) SE-114 35 Stockholm Sweden Telefon: +46 8 463 32 07 Telefax: +46 8 ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Mye av innførselen til Uganda går via Mombassa i Kenya eller Dar es Salam i Tanzania og med jernbane eller bil til Uganda. Både for forsendelser via Tanzania og innenland...

   01.06.2012